OHK / INFO
 Startside
 Om oss
 Reglement
 Veibeskrivelse
 Kontakt oss
 Styret
 Rapport fra feltet
 SIKKERHET
 Video fra feltet
 Rabattavtaler
 Innmelding i klubben
 
 Konkurranse
 Flyprogram
 Terminliste
 Stevnerapport
 Resultater
 
 Artikler
 X-Cell Tempest FAI
 Nybegynnertips
 Komme i gang
 Valg av helikopter
 
 Diverse
 Kjøp & Salg
 Bilder
 Linker
 

Flyfelt reglement!!


 1. Det er kun tillatt å hovre på helipaden. All annen flyging skal foregå så langt ut på nabojordet som mulig. Det oppfordres på det sterkeste å holde seg så høy og langt unna trerekka på venstre side nedover veien til stripa. Dette for ikke å skape en situasjon som kan skremme hester som passerer.

 2. Det er kun tillatt med 1 helikopter i lufta omgangen.

 3. Vi har til enhver tid vikeplikt for hestetrafikken. Helikopteret skal rolig settes på bakken når man blir gjort oppmerksom på at det kommer en hest.

 4. Inntil et varslingssystem for hestetrafikken er på plass gjelder følgende: Ved 3D flyging skal man alltid være 2 personer tilstede på stripa. Personen som ikke flyr skal gå et stykke opp i veien for å se etter hester. Kommer det en hest skal man umiddelbart varsle den som flyr og be vedkommende om å sette helikopteret på bakken. Er det flere enn 2 personer på stripa skal en person følge med på om det kommer hest nedenfra og i så fall varsle piloten. Ved kun 2 personer på stripa forventer vi at rytteren gir beskjed til piloten når de kommer nedenfra.

 5. Parkering av biler gjøres på høyre side av veien nedover stripa.

 6. Biler skal ikke ved noen anledning være parkert slik at de er til hinder for hestetrafikken.

 7. Fartsgrense på veien til/fra stripa: Maks 15km/t.

 8. Gjesteflyging kun tillatt etter avtale med styret(styret@oslohelikopterklubb.net).

 9. Skulle det oppstå en "situasjon" mellomklubbens medlemmer og grunneier, naboer eller andre så skal man opptre rolig og ydmyk og henvise til styrets leder Thomas Hage på telefon 93228932. Klubbens medlem skal umiddelbart kontakte styrets leder for å informere om det som harskjedd.

 10. Hold området ryddig og pent. Ta med søppel hjem.

 11. Etter perioder med mye nedbør kan veien inn til flyplassen og parkeringsområdet være problematisk å bruke. Området består stort sett av leire så det kan være fare for å sette bilen fast/ødelegge veien ved bruk etter mye nedbør. Styret oppfordrer medlemmene til å vurdere forholdene og evt. parkere bilen før man svinger til venstre for å komme til den nye flyplassen.

 12. Kontakt styret hvis du oppdager skader eller mangler på flyplassen.

 13. Skoling/opplæring mot betaling er ikke tillatt på Oslo modellhelikopterklubbs område.

 14. Husk å låse porten når du forlater området.

NB: Brudd på disse reglene kan medføre bortvisning fra feltet!!


 

Oslo Helikopterklubb 
 • louis vuitton norge